ร่วมโครงการจิตอาสา รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการปลูกต้นทองอุไร จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น ในวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานพุทธมณฑล ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร และกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกันสำรวจ ตรวจสอบ และประชุมหารือ เพื่อบูรณะซ่อมแซมวิหารพุทธมณฑล สำนักงานพุทธมณฑล : เปิดให้บริการเช่าพระ ๒๕ พุทธศตวรรษ และพระเครื่องชนิดอื่นๆ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย สำนักงานพุทธมณฑล : ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญในพิธีถวายสังฆทาน ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดพิเศษ

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

ภาพกิจกรรม (ตัวอย่างข้อมูล)
ภาพกิจกรรม (ตัวอย่างข้อมูล)
ภาพกิจกรรม (ตัวอย่างข้อมูล)
ภาพกิจกรรม (ตัวอย่างข้อมูล)
ภาพกิจกรรม (ตัวอย่างข้อมูล)

โครงการ และ กิจกรรม

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 64,679