โครงการแหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะในพุทธมณฑล รุ่นที่ ๑ และ รุ่่นที่ ๒ (โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์) ภาพงานวันพุทธมณฑลรำลึก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ปีที่ ๖๗ ครบรอบวันก่อฤกษ์สร้างพุทธมณฑล วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พระดำรัส สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพุทธมณฑล : จัดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กำหนดการ : วันพุทธมณฑลรำลึก ปีที่ ๖๗ ครบรอบวันก่อฤกษ์สร้างพุทธมณฑล วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

โครงการ และ กิจกรรม

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 117,964