สำนักงานพุทธมณฑล : ต้อนรับคณะสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) จำนวน ๑๓ คน ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานพุทธมณฑล : ต้อนรับคณะสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) (จังหวัดนครปฐม-จังหวัดราชบุรี) ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ พิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ สวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ พุทธมณฑล สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพระรูป และลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต เป็นพระคติธรรมสำหรับความสุขปีใหม่ ๒๕๖๖ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ นำผู้เข้าร่วมโครงการเข้าเยี่ยมชมพุทธมณฑล โดยได้รับการบรรยายพิเศษ จากนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

โครงการ และ กิจกรรม

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 155,346