ประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมของสำนักงานพุทธมณฑล

ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานพุทธมณฑล  ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” 

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 572,918