สำนักงานพุทธมณฑล ขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล ร่วมกับคณะบุคลากรในสังกัด ดำเนินกิจกรรมโครงการ เพื่อขับเคลื่อนเป็น "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานพุทธมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรมภายในองค์กรและปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามแนวทางคุณธรรม ที่พึงประสงค์สำหรับสังคมไทย ๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ตามเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานพุทธมณฑล ภายใต้

"โครงการร่วมใจ ร่วมบุญ ร่วมถวายสังฆทาน ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์"

 

 

"โครงการปลูกต้นกล้วย ด้วยรอยยิ้มเสริมความสามัคคี ความสุขกินได้"

 

"โครงการแต่งชุดขาว ไหว้พระ สวดมนต์ ในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล"

 


image วิดีโอ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 618,647