โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑลโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

? โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล ?

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล ต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๘๕ นาย ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ พุทธมณฑล โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากพระวิทยากรมาให้ความรู้ในครั้งนี้ จำนวน ๔ รูป วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังความเป็นคนดี มีศีลธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักเรียนในการนี้กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้ และฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักงานพุทธมณฑล ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในระหว่างการดำเนินกิจกรรม ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  #ช่างกรมอู่ทหารเรือ #พุทธมณฑล #ค่ายคุณธรรม #ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ติดตามข่าวสาร พฑ. ได้ที่
Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล
Website : http://bbc.onab.go.th
Youtube : https://youtube.com/@bbc.onab.channel


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 635,751