สำนักนายกรัฐมนตรี : เผยแพร่สื่อ เรื่องธงชาติไทยในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster)

สื่อสาระการเรียนรู้ เรื่อง ธงชาติไทยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster)
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นชาติไทย และเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
และความสำคัญของธงชาติไทย ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องธงชาติไทย
เกิดความรัก ความสามัคคี และได้ตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติไทย

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf โครงการธงไตรรงค์.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 572,959