มอบประกาศเกียรติคุณยกย่อง กลุ่ม/ฝ่าย/หน่วยงาน ที่ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการ เพื่อเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล มอบประกาศเกียรติคุณยกย่อง กลุ่ม/ฝ่าย/หน่วยงาน ที่ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการ เพื่อเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามแผนส่งเสริมคุณธรรรม สำนักงานพุทธมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
การดำเนินโครงการประกอบด้วย
○ โครงการร่วมใจ ร่วมบุญ ร่วมถวายสังฆทาน ในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
○ โครงการแต่งชุดขาว ไหว้พระ สวดมนต์ ในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล
○ โครงการ "ปลูกต้นกล้วย ด้วยรอยยิ้ม เสริมความสามัคคี ความสุขกินได้"
โดยมีหน่วยงานที่ส่งเสริมการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานพุทธมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ได้แก่
• กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้ สำนักงานพุทธมณฑล
• กลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักงานพุทธมณฑล
• ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักงานพุทธมณฑล
• ฝ่ายอุทยาน สำนักงานพุทธมณฑล
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุทธมณฑล
• คลินิกการแพทย์แผนไทยพุทธมณฑล
จึงขอประกาศยกย่องหน่วยงานดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 572,959