โครงการคลองสวย น้ำใส ต้นไม้งาม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล จัดทำโครงการคลองสวย น้ำใส ต้นไม้งามตามนโยบายของนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ดูแลรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และสนามหญ้า ในพื้นที่พุทธมณฑล โดยฝ่ายอุทยาน สำนักงานพุทธมณฑลได้ดำเนินการ ขุดลอกเลน โคลน ตม และตะกอนท้องน้ำ ของคูคลองภายในพุทธมณฑล  เพื่อระบบไหลเวียนของน้ำที่ดี เปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกและกักเก็บปริมาณน้ำในปริมาณเพิ่มขึ้น เพียงพอสำหรับใช้ในการรดน้ำต้นไม้ในบริเวณพื้นที่พุทธมณฑล ตลอดจนการดูแลรักษาต้นไม้ โดยการกำจัดวัชพืช การสำรวจการรอดตายและปลูกซ่อมของต้นไม้ และการใส่ปุ๋ยหมักอินทรีย์ ให้ต้นไม้เจริญงอกงาม เกิดความร่มรื่น สร้างความชุ่มชื่นให้กับผิวดิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ภายในพุทธมณฑล เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา และรองรับประชาชนที่มาทำบุญและเที่ยวชมพุทธมณฑล อีกด้วย


image รูปภาพ

image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
image
นายสหัส บรรจงเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล เปิด โครงการจิตอาสาร่วมทำความสะอาดศาลาปฏิบัติธรรม มรรค ๘ สวนเวฬุวัน เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม วิถีพุทธรวมใจ สวดมนต์ ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะในวันพฤหัสที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ นี้ โดยมีนางสาวฐานิศวร์ เลิศนนทพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ กล่าวรายงานกิจกรรมโครงการ ฯ และวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
ในการนี้นายสหัส บรรจงเมือง รวมกับผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑลทุกคนร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะอาด และสวยงาม
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 572,918