โครงสร้างหน่วยงานสำนักงานพุทธมณฑล

 

 โครงสร้างหน่วยงานสำนักงานพุทธมณฑล 

 

นางสาวนิลุบล  รังษีธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล

 

 

                

                  

                  

                   

นางพัทยา  ทองเสภี
นักวิชการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้

นางสาวณัฐกมล  อาจคงหาญ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ

นายปวรุตม์  ฐิติพงศิริกุล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายอุทยาน

นายอภิไท  เรืองไทย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

 

 

******************************************

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,135