โครงสร้างหน่วยงานสำนักงานพุทธมณฑล

 โครงสร้างองค์กรของสำนักงานพุทธมณฑล 

 

 

 

 

กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้ 

กลุ่มช่วยอำนวยการ 

 

ฝ่ายอุทยาน 


ฝ่ายอาคารสถานที่
 

 

 

 

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 618,647