สำนักงานพุทธมณฑล : ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในสังกัดสำนักงานพุทธมณฑล ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง)
เว็บไซด์ : กลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 572,918