โครงการจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565

กิจกรรมโครงการจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 ฃ
ในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเวลา 08.00 น. นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายสังฆทาน และพิธีเวียนเทียน
ณ บริเวณศาลาบำเพ็ญกุศล และบริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล โดย พระราชปริยัติดิลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และการถวายสังฆทาน ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล บริเวณด้ายซ้ายองค์พระประธานพุทธมณฑล

จากนั้น พระครูพิพิธธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน
ร่วมเวียนเทียน ณ ลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล ในการนี้ พุทธมณฑล เปิดให้พุทธศาสนิกชน สามารถร่วมเวียนเทียนได้ถึง 18.00 น.
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิค -19)

ภาพโดย : นายบุญเรือง จำปากุล
Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล
Website : http://bbc.onab.go.th


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
image
นายสหัส บรรจงเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล เปิด โครงการจิตอาสาร่วมทำความสะอาดศาลาปฏิบัติธรรม มรรค ๘ สวนเวฬุวัน เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม วิถีพุทธรวมใจ สวดมนต์ ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะในวันพฤหัสที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ นี้ โดยมีนางสาวฐานิศวร์ เลิศนนทพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ กล่าวรายงานกิจกรรมโครงการ ฯ และวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
ในการนี้นายสหัส บรรจงเมือง รวมกับผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑลทุกคนร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะอาด และสวยงาม
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 572,918