ติดต่อเรา

สำนักงานพุทธมณฑล
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ที่อยู่ : อาคารวัดปากน้ำ (หลัง ๒) เลขที่ ๒๕/๒๕ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔  
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

 โทรศัพท์ : ๐-๒๔๔๑-๗๙๖๒ 

*****************************

กลุ่มช่วยอำนวยการ  
งานบริหารทั่วไป  โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๒๔๔๑-๗๙๖๓
 งานบริหารเงินกองทุนพุทธมณฑล/เช่าพระ
โทรศัพท์ : ๐-๒๔๔๑-๗๙๖๔ โทรสาร : ๐-๒๔๔๑-๐๙๑๔ 

ส่วนกิจกรรมและการเรียนรู้  
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๒๔๔๑-๗๙๖๖ 

ฝ่ายอาคารสถานที่  
โทรศัพท์ : ๐-๒๔๔๑-๗๙๗๐ 

ฝ่ายอุทยาน  
โทรศัพท์/โทรสาร :  ๐-๒๔๔๑-๗๙๖๘ คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,069