จัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา งานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา งานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565

เวลา 08.00 น. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายสังฆทาน
และพิธีเวียนเทียน ณ บริเวณศาลาบำเพ็ญกุศล และบริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล

โดย พระราชปริยัติดิลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์
และการถวายสังฆทาน ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล บริเวณด้ายซ้ายองค์พระประธานพุทธมณฑล

จากนั้น พระครูพิพิธธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
และพุทธศาสนิกชน ร่วมเวียนเทียน ณ ลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล

ในการนี้ พุทธมณฑล เปิดให้พุทธศาสนิกชน สามารถร่วมเวียนเทียนได้ถึง 18.00 น. ภายใต้มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิค -19)

ภาพโดย : นายบุญเรือง จำปากุล
Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล

Website : http://bbc.onab.go.th


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
|

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 635,751