ภาพงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา งานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาล
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ พุทธมณฑล

เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
พิธีถวายสังฆทาน ณ บริเวณศาลาบำเพ็ญกุศล และบริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล

โดย พระศรีธรรมภาณี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และการถวายสังฆทาน
ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล บริเวณด้ายซ้ายองค์พระประธานพุทธมณฑล

ในการนี้ พุทธมณฑล เปิดให้พุทธศาสนิกชน สามารถร่วมเวียนเทียนได้ถึง ๑๘.๐๐ น. ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิค - ๑๙)

ภาพโดย : นายบุญเรือง จำปากุล
Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล

Website : http://bbc.onab.go.th


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 618,558