ภาพงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา งานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาล
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ พุทธมณฑล

เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
พิธีถวายสังฆทาน ณ บริเวณศาลาบำเพ็ญกุศล และบริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล

โดย พระศรีธรรมภาณี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และการถวายสังฆทาน
ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล บริเวณด้ายซ้ายองค์พระประธานพุทธมณฑล

ในการนี้ พุทธมณฑล เปิดให้พุทธศาสนิกชน สามารถร่วมเวียนเทียนได้ถึง ๑๘.๐๐ น. ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิค - ๑๙)

ภาพโดย : นายบุญเรือง จำปากุล
Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล

Website : http://bbc.onab.go.th


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 355,088