No Gift Policy การปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล จัดกิจกรรม "การปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล"
วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และนายสหัส บรรจงเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล และเจ้าหน้าที่กลุ่มป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ร่วมทำกิจกรรม “การปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล” เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
#สำนักงานพุทธมณฑล
#พุทธมณฑล

ติดตามข่าวสาร พฑ. ได้ที่
🔵 Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล
🟡 Website : https://bbc.onab.go.th/
🔴 Youtube : https://youtube.com/@bbc.onab.channel
🟢 Tiktok : https://www.tiktok.com/@onab.bm


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 635,800