โครงการแหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะในพุทธมณฑล โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม(นครราษฎร์ประสิทธิ์)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
🔸 โครงการแหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะในพุทธมณฑล โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม(นครราษฎร์ประสิทธิ์) 🔸
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล ต้อนรับคณะคุณครู และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม(นครราษฎร์ประสิทธิ์)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวนทั้งสิ้น ๓๘๘ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์พระครูวิทยากรผู้ให้ความรู้จำนวน ๕ รูป
ในการนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล จะดำเนินภารกิจเพื่อพัฒนาพุทธมณฑล ให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาสืบไป

#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
#พุทธมณฑล
#แหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะ

ภาพ : นายบุญลือ สาโท กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้
ติดตามข่าวสาร พฑ. ได้ที่
🎯 Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล
🎯 Website : http://bbc.onab.go.th
🎯 Youtube : https://youtube.com/@bbc.onab.channel
🎯 Tiktok : https://www.tiktok.com/@onab.bm


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 618,608