พระครูวรนาถโพธิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ เจ้าอาวาสวัดอรัญวาสิการาม (วัดห้วยเงาะ) และพุทธศาสนิกชน จากกิจกรรมนำคณะสงฆ์และเครือข่ายไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชกลมหาสังฆปรินายกและศึกษาดูงานแหล่งชุมชนต้นแบบพหุวัฒนธรรม ณ พื้นที่ภาคกลาง เข้ากราบสักการะพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

     พระครูวรนาถโพธิคุณ รองเจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ เจ้าอาวาสวัดอรัญวาสิการาม (วัดห้วยเงาะ) อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี หัวหน้าคณะฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระภิกษุ รวมถึงนางสาวรุ่งทิพย์ สุวรรณโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ภายใต้กิจกรรมนำคณะสงฆ์และเครือข่ายไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชกลมหาสังฆปรินายกและศึกษาดูงานแหล่งชุมชนต้นแบบพหุวัฒนธรรม ณ พื้นที่ภาคกลาง
      โดยนายสหัส บรรจงเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล และผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ให้การต้อนรับคณะสงฆ์และเครือข่ายไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดยเข้าเยี่ยมชมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบสักการะพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์
       โดยโอกาสนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายการต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมให้การต้อนรับ
ภาพ : นายบุญลือ สาโท กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้ 
ข่าว : ว่าที่ร.ต.หญิงวิลาวัณย์ สืบก่ำ
----------------------------
ติดตามข่าวสาร พฑ. ได้ที่
🎯 Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล
🎯 Website : http://bbc.onab.go.th
🎯 Youtube : https://youtube.com/@bbc.onab.channel
🎯 tiktok : https://www.tiktok.com/@onab.bm


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
image
นายสหัส บรรจงเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล เปิด โครงการจิตอาสาร่วมทำความสะอาดศาลาปฏิบัติธรรม มรรค ๘ สวนเวฬุวัน เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม วิถีพุทธรวมใจ สวดมนต์ ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะในวันพฤหัสที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ นี้ โดยมีนางสาวฐานิศวร์ เลิศนนทพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ กล่าวรายงานกิจกรรมโครงการ ฯ และวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
ในการนี้นายสหัส บรรจงเมือง รวมกับผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑลทุกคนร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะอาด และสวยงาม
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 572,959