การปฏิบัติธรรมฆราวาส ณ พุทธมณฑล  จัดขึ้นระหว่างในวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารปฏิบัติธรรม อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

การปฏิบัติธรรมฆราวาส ณ พุทธมณฑล  จัดขึ้นระหว่างในวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารปฏิบัติธรรม อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

           นายสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ ผู้บริหาร สุรัตนธรรมสถานและคลินิกเวชกรรมสุรัตน์ ๑ บาท รักษาพรี  จัดปฏิบัติธรรมขึ้น โดยพระวิปัสนาจารย์ในการนำสอนปฏิบัติ จำนวน ๗ รูป ผู้ปฏิบัติธรรมจำนวน ๖๐ คน โดยจัดขึ้นระหว่างในวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารปฏิบัติธรรม อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
            ในการใช้อาคารสถานที่พุทธมณฑล โปรดติดต่อประสานงานกับฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักงานพุทธมณฑล ต่อไป
#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
#พุทธมณฑล
#แหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะ #โรงเรียนวัดบางรักใหญ่

--------------------------------

ภาพ : นายบุญลือ สาโท กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้ 
ข่าว : ว่าที่ร.ต.หญิงวิลาวัณย์ สืบก่ำ 
ติดตามข่าวสาร พฑ. ได้ที่
🎯Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล
🎯Website : http://bbc.onab.go.th
🎯Youtube : https://youtube.com/@bbc.onab.channel 
🎯Tiktok : https://www.tiktok.com/@onab.bm


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
image
นายสหัส บรรจงเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล เปิด โครงการจิตอาสาร่วมทำความสะอาดศาลาปฏิบัติธรรม มรรค ๘ สวนเวฬุวัน เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม วิถีพุทธรวมใจ สวดมนต์ ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะในวันพฤหัสที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ นี้ โดยมีนางสาวฐานิศวร์ เลิศนนทพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ กล่าวรายงานกิจกรรมโครงการ ฯ และวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
ในการนี้นายสหัส บรรจงเมือง รวมกับผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑลทุกคนร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะอาด และสวยงาม
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 572,918