สำนักงานพุทธมณฑล ต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย รวมจำนวน ๑๑๐ คน ในโครงการพัฒนาบริหารจิตในพุทธมณฑล

วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย สำนักงานพุทธมณฑล ต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
รวมจำนวน ๑๑๐ คน ในโครงการพัฒนาบริหารจิตในพุทธมณฑล โดยมีพระวิทยากร จำนวน ๔ รูป นำโดย
พระมหาวัฒนา จิรวฑฺฒโม วัดโพธินิมิต พระเฉลียว ทิพย์กระโทก วัดสนามนอก พระมหาประสิทธิ์ เสนาชุย
และพระอาทิตย์ อาทิตญาโณ จากวัดพระยาทำวรวิหาร

ในการนี้กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้ และฝ่ายอาคารสถานที่ ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย
ในระหว่างการดำเนินกิจกรรม ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพโดย : นายบุญลือ สาโท และนายวชิรศักดิ์ บุญเพ็ง กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้

#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
#พุทธมณฑล

ติดตามข่าวสาร พฑ. ได้ที่
Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล
Website : http://bbc.onab.go.th


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
image
นายสหัส บรรจงเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล เปิด โครงการจิตอาสาร่วมทำความสะอาดศาลาปฏิบัติธรรม มรรค ๘ สวนเวฬุวัน เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม วิถีพุทธรวมใจ สวดมนต์ ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะในวันพฤหัสที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ นี้ โดยมีนางสาวฐานิศวร์ เลิศนนทพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ กล่าวรายงานกิจกรรมโครงการ ฯ และวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
ในการนี้นายสหัส บรรจงเมือง รวมกับผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑลทุกคนร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะอาด และสวยงาม
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 572,959