สำนักงานพุทธมณฑล ต้อนรับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดบางปลา(สมุทรวันราฎร์บำรุง) รวมจำนวน ๑๕๕ คน เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะในพุทธมณฑล

วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย สำนักงานพุทธมณฑล ต้อนรับคณะครู และนักเรียน
โรงเรียนวัดบางปลา(สมุทรวันราฎร์บำรุง) รวมจำนวน ๑๕๕ คน เข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้
คู่ธรรมะในพุทธมณฑล โดยมีพระวิทยากร จำนวน ๓ รูป นำโดย พระมหาสมภพ กาลิตา
พระครูวินัยธรณรงค์ ฐิตจาโร และพระสราณุพร จกฺกวโร

ในการนี้ กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้ และฝ่ายอาคารสถานที่ ได้จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุน
อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในระหว่างการดำเนินกิจกรรม
ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพโดย : นายบุญลือ สาโท กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้

#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
#พุทธมณฑล

ติดตามข่าวสาร พฑ. ได้ที่
Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล

Website : http://bbc.onab.go.th


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
image
นายสหัส บรรจงเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล เปิด โครงการจิตอาสาร่วมทำความสะอาดศาลาปฏิบัติธรรม มรรค ๘ สวนเวฬุวัน เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม วิถีพุทธรวมใจ สวดมนต์ ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะในวันพฤหัสที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ นี้ โดยมีนางสาวฐานิศวร์ เลิศนนทพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ กล่าวรายงานกิจกรรมโครงการ ฯ และวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
ในการนี้นายสหัส บรรจงเมือง รวมกับผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑลทุกคนร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะอาด และสวยงาม
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 572,890