สำนักงานพุทธมณฑล จัดกิจกรรม “การปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล” ตามประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล
จัดกิจกรรม “การปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล”
วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และนางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล ร่วมทำกิจกรรม
“การปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล” เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดี
ในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ขับเคลื่อน
ตามประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
#สำนักงานพุทธมณฑล
#พุทธมณฑล

ติดตามข่าวสาร พฑ. ได้ที่
Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล
Website : http://bbc.onab.go.th

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 355,167