สำนักงานพุทธมณฑล ต้อนรับคณะท่องเที่ยวจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ จำนวน ๑๓ คน ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

🔸 วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพุทธมณฑล ต้อนรับคณะท่องเที่ยวจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
โดยทางพุทธมณฑล ได้รับการประสานจากท่าน ดร.ศศิกาญ พลายกุมพล เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม (กรรมการสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม) จำนวน ๑๓ คน เข้าเยี่ยมชมพุทธมณฑล

กิจกรรมประกอบด้วย การรับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพุทธมณฑล และสถานที่สำคัญต่าง ๆ
ภายในพุทธมณฑล พร้อมทั้งนำทีมคณะท่องเที่ยวกราบสักการะองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ
ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ เยี่ยมชมมหาวิหารพระไตรปิฎกหินอ่อน และเยี่ยมชมวิหารพุทธมณฑล
เพื่อกราบสักการะองค์พระต้นแบบองค์พระศรีศากยะทศพลญาณอีกด้วย

ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑลให้การอำนวยความสะดวก
ต่อคณะสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล จะดำเนินภารกิจพัฒนาพุทธมณฑล
เพื่อเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาสืบไป 🙏🙏

ภาพ : นายบุญลือ สาโท (กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้)
ข่าว : นางสาวอัญธิกา  ศรีสว่าง (นักวิชาการศาสนา)

#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

#สำนักงานพุทธมณฑล

#พุทธมณฑล

#ท่องเที่ยวพุทธมณฑล

Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล
Website : http://bbc.onab.go.th


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 355,087