สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ นำผู้เข้าร่วมโครงการเข้าเยี่ยมชมพุทธมณฑล โดยได้รับการบรรยายพิเศษ จากนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พร้อมด้วย นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล รวมทั้งข้าราชการ
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะหน่วยงานการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม จำนวน ๕๐ คน
เข้าเยี่ยมชมพุทธมณฑล วัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อเป็นการหารือ และกำหนดแนวทางในการพัฒนาพุทธมณฑล
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับการบรรยายพิเศษจากนายอินทพร จั่นเอี่ยม
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และสถานที่สำคัญภายในพุทธมณฑล พร้อมทั้งนำทีมคณะท่องเที่ยวกราบสักการะ
องค์พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ และเยี่ยมชมวิหารพุทธมณฑล
เพื่อกราบสักการะองค์พระต้นแบบองค์พระศรีศากยะทศพลญาณอีกด้วย

ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานพุทธมณฑลให้การอำนวยความสะดวก
ต่อคณะหน่วยงานการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานพุทธมณฑล จะดำเนินภารกิจพัฒนา
พุทธมณฑลเพื่อเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาสืบไป 🙏🙏

ภาพ/ข่าว : นางสาวอัญธิกา  ศรีสว่าง (นักวิชาการศาสนา)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 155,350