สำนักงานพุทธมณฑล : ต้อนรับคณะสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) (จังหวัดนครปฐม-จังหวัดราชบุรี) ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖

🔸 วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.

นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพุทธมณฑล ต้อนรับคณะสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.)
(จังหวัดนครปฐม-จังหวัดราชบุรี) นำโดย ท่านชัยพฤกษ์ ทองคำ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.)
และ ดร.ศศิกาญ พลายกุม เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม

(กรรมการสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม) จำนวน ๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมพุทธมณฑล
วัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อเป็นการหารือ และกำหนดแนวทางในการพัฒนาพุทธมณฑล
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม

โดยกิจกรรมประกอบด้วย การรับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพุทธมณฑล และสถานที่สำคัญต่าง ๆ
ภายในพุทธมณฑล พร้อมทั้งนำทีมคณะท่องเที่ยวกราบสักการะองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ
ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ เยี่ยมชมมหาวิหารพระไตรปิฎกหินอ่อนและเยี่ยมชมวิหารพุทธมณฑล
เพื่อกราบสักการะองค์พระต้นแบบองค์พระศรีศากยะทศพลญาณอีกด้วย

ในการนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑลให้การอำนวยความสะดวก
ต่อคณะสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล
จะดำเนินภารกิจพัฒนาพุทธมณฑลเพื่อเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาสืบไป 🙏

ภาพ/ข่าว : นางสาวอัญธิกา  ศรีสว่าง ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา

#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

#สำนักงานพุทธมณฑล

#พุทธมณฑล

#ประชาสัมพันธ์พุทธมณฑล

Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล
Website : http://bbc.onab.go.th


ไฟล์เอกสารประกอบ
รวมภาพกิจกรรม (14 ม.ค. 66).pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 155,371