พิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ สวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ พุทธมณฑล

พิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ สวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณลานหน้าองค์พระพระประทานพุทธมณฑล
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

🙏 ในการนี้ได้รับความเมตตานุเคราะห์สนับสนุน เครื่องบูชาพระศรีศากยทศพลญาณฯ พระประธานพุทธมณฑล
พระพุทธรูปประจำวันเกิด และบูชาเทวดานพเคราะห์ จากพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอนมัสการขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


ภาพ : นายบุญลือ  สาโท 
ข่าว : นางสาวอัญธิกา  ศรีสว่าง นักวิชาการศาสนา

#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
#พุทธมณฑล

#สวดมนต์ข้ามปี

#วันขึ้นปีใหม่

ติดตามข่าวสาร พฑ. ได้ที่
Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล

Website : http://bbc.onab.go.th


ไฟล์เอกสารประกอบ
รวมภาพกิจกรรม.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 155,361