สำนักงานพุทธมณฑล จัดงานวันครบรอบ ๔๐ ปี แห่งการเปิดป้ายพระนามพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

           วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล
จัดงานวันครบรอบ ๔๐ ปี พิธีเปิดป้ายพระนามพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์
โดยเวลา ๐๖.๔๙ น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน
ร่วมบวงสรวง ถวายเครื่องสักการะ และร่วมกันสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ถวายแด่
พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ณ ลานหน้าองค์พระพุทธมณฑล
          จากนั้น พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์
เจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล บริเวณด้านซ้ายองค์พระประธานพุทธมณฑล

          โดยเมื่อวันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(พระอิสริยยศในขณะนั้น คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี)
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีสมโภชพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑล
อันมีพระนามว่า “พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์” ถือเป็นการเปิดอย่างเป็นทางการ
ที่ให้พุทธศาสนิกชนเข้านมัสการ และเยี่ยมชมสถานที่พุทธมณฑลตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล จึงถือเอาวันที่ ๒๑ ธันวาคม ของทุกปี
เป็นวันครบรอบพิธีเปิดป้ายพระนามพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์
โดยจะจัดให้มีพิธีถวายเครื่องสักการะบูชา นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันดังกล่าว

ภาพ : นายบุญลือ สาโท กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้ สำนักงานพุทธมณฑล
ข่าว : นางสาวอัญธิกา ศรีสว่าง นักวิชาการศาสนา

#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
#สำนักงานพุทธมณฑล

#พิธีเปิดป้ายพระนามพระศรีศากยะทศพลญาณ

#พุทธมณฑล #พระศรีศากยะทศพลญาณ

#ภาพบรรยากาศ #ประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร พฑ. ได้ที่
Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล

Website : http://bbc.onab.go.th


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf กำหนดการ งานวันครบรอบ 40 ปี.pdf |

บทความที่น่าสนใจ
image
นายสหัส บรรจงเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล เปิด โครงการจิตอาสาร่วมทำความสะอาดศาลาปฏิบัติธรรม มรรค ๘ สวนเวฬุวัน เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม วิถีพุทธรวมใจ สวดมนต์ ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะในวันพฤหัสที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ นี้ โดยมีนางสาวฐานิศวร์ เลิศนนทพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ กล่าวรายงานกิจกรรมโครงการ ฯ และวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
ในการนี้นายสหัส บรรจงเมือง รวมกับผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑลทุกคนร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะอาด และสวยงาม
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 572,959