สำนักงานพุทธมณฑล ได้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” วันที่ 5 ธันวาคม 2565

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑลจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565) เวลา 08.30 น. นางสาวชุติญา แก้วมณี รองผู้อำนวยการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา
“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามคม 2565

ในการนี้ นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล กล่าวรายงานในพิธีเปิด
โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีและร่วมกิจกรรมในโครงการ ณ บริเวณด้านหน้า
ศาลาบำเพ็ญกุศลด้านซ้ายมือองค์พระประธานพุทธมณฑล กิจกรรมประกอบด้วย จิตอาสาช่วยกัน
ทำความสะอาดห้องสุขาบริเวณลานจอดรถด้านซ้ายมือองค์พระประธานพุทธมณฑล การให้บริการน้ำดื่ม
แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ แจกกล้าไม้ (เพาะพันธุ์โดยฝ่ายอุทยานสำนักงานพุทธมณฑล)
ให้กับประชาชนทั่วไปที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการบริการและอำนวยการความสะดวกแก่ประชาชน
ที่เดินทางมากราบสักการบูชา องค์พระประธานพุทธมณฑล และมาทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพุทธมณฑล
ตลอดจนเป็นการร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการนำกล้าไม้ไปปลูก

ข่าว : นางสาวประภาศรี  โกมลสิงห์ 
ภาพ : ปชส.พฑ. และ ปชส.พฑ.

#โครงการจิตอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ
#สำนักงานพุทธมณฑล #วันพ่อแห่งชาติ

 


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 155,342