อบรมกิจกรรมค่ายพุทธบุตรในพุทธมณฑล : โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ขออนุญาตสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ใช้สถานที่พุทธมณฑล จัดอบรมกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ในพุทธมณฑล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 212 คน และคณะครูจำนวน 9 คน
เริ่มตั้งแต่เวลา 08:00 น. โดยมีพระวิทยากร จำนวน 4 รุป นำโดย พระสมุห์ฉลาด ติสฺสวโร
วัดพระยาทำวรวิหาร เป็นหัวหน้าทีมพระวิทยากร

ในการนี้ เจ้าหน้าที่กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้ สนับสนุนอำนวยความสะดวกในระหว่าง
การดำเนินกิจกรรม ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อนึ่ง สำนักงานพุทธมณฑล
ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรใดที่มีความประสงค์ จะใช้พื้นที่พุทธมณฑล
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่เบอร์ 02 441 7969 และ 02 441 7963-4

ได้ในวัน และเวลาทำการ

#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
#พุทธมณฑล

ติดตามข่าวสาร พฑ. ได้ที่
Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล

Website : http://bbc.onab.go.th


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
image
นายสหัส บรรจงเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล เปิด โครงการจิตอาสาร่วมทำความสะอาดศาลาปฏิบัติธรรม มรรค ๘ สวนเวฬุวัน เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม วิถีพุทธรวมใจ สวดมนต์ ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะในวันพฤหัสที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ นี้ โดยมีนางสาวฐานิศวร์ เลิศนนทพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ กล่าวรายงานกิจกรรมโครงการ ฯ และวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
ในการนี้นายสหัส บรรจงเมือง รวมกับผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑลทุกคนร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะอาด และสวยงาม
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 572,959