ภาพงานวันพุทธมณฑลรำลึก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ปีที่ ๖๗ ครบรอบวันก่อฤกษ์สร้างพุทธมณฑล วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการจัดงานวันพุทธมณฑล รำลึกปีที่ ๖๗ ครบรอบวันก่อฤกษ์ สร้างพุทธมณฑล

เวลา ๐๗.๑๙ น. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนร่วม พิธีบวงสรวงบูชาเทพาอารักษ์

และบูชาองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ณ บริเวณด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล

จากนั้น พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีบำเพ็ญกุศล
ทักษิณานุปทานถวายอดีตสมเด็จพระสังฆราช พิธีบำเพ็ญกุศลให้ จอมพล ป. พิบูลสงคราม และผู้มีอุปการคุณ
ต่อพุทธมณฑล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล บริเวณด้ายซ้ายองค์พระประธานพุทธมณฑล
โดยมีนายประดาป พิบูลสงคราม ประธาน​มูลนิธิ จอมพล ป. และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม เข้าร่วมในพิธีด้วย

ในการนี้ การจัดกิจกรรมดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิค -19)

ภาพโดย : นายบุญเรือง จำปากุล
Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล

Website : http://bbc.onab.go.th


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 144,568