สำนักงานพุทธมณฑล : จัดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล
จัดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
และยังถือเป็นโครงการที่ได้ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาให้มีส่วนร่วม
ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกการรักองค์กรและแสดงออกถึงความสามัคคี
ของเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ในการนี้ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพียง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารหอประชุมพุทธมณฑล

#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
#พุทธมณฑล

#จิตอาสา

ติดตามข่าวสาร พฑ. ได้ที่
Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล

Website : http://bbc.onab.go.th


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 144,505