สำนักงานพุทธมณฑล : จัดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการ
จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ บ่อน้ำพุบริเวณด้านซ้ายและด้านขวา
ขององค์พระประธานพุทธมณฑล ในพุทธมณฑล เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
กอปรกับเป็นการปรับปรุงสภาพน้ำในบ่อน้ำพุบริเวณด้านซ้ายและด้านขวาขององค์พระประธานพุทธมณฑล
ให้มีสภาพสวยงามสะอาด ป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสีย และมีความพร้อมรองรับการพัฒนาพุทธมณฑล
ให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อปลูกฝังให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

ทั้งนี้หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ซึ่งโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  #สำนักงานพุทธมณฑล

ติดตามข่าวสาร พฑ.ได้ที่
Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล

เว็บไซต์ : http/:bbc.onab.go.th
ข่าว : กลุ่มช่วยอำนวยการ พฑ.

ภาพโดย : นายบุญเรือง จำปากุล ปชส. พฑ.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 355,160