สำนักงานพุทธมณฑล : จัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนางานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
งานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2565) เวลา 14.30 น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเวียนเทียนทักษิณา
และพิธีจำลองถวายพระเพลิง ณ สังเวชนียสถาน ตำบลปรินิพพาน พุทธมณฑล

โดย พระศรีวิสุทธิวงศ์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
แสดงพระธรรมเทศนา “เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา” และนำสวดพระพุทธคุณ ทำนองสรภัญญะ

จากนั้นประธานฝ่ายสงฆ์ และประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน
ร่วมเวียนเทียนทักษิณา และวางดอกไม้สักการะพร้อมจัดไฟที่แท่นจำลองพิธีถวายพระเพลิง
ณ สังเวชนียสถาน ตำบลปรินิพพาน พุทธมณฑล ในการนี้ดำเนินการจัดงานภายใต้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิค -19)

ภาพโดย : นายบุญเรือง จำปากุล
Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล

Website : http://bbc.onab.go.th


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 105,557