สำนักงานพุทธมณฑล จัดกิจกรรม “ฟังธรรม ต้านทุจริต จิตอาสา” ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานพุทธมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล จัดกิจกรรม “ฟังธรรม ต้านทุจริต จิตอาสา”
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานพุทธมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันนี้ เวลา 13.30 น. พระครูพิพิธธารรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ให้ศีลและแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ “สุจริตธรรมกถา” และนำเจริญจิตตภาวนา แก่ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล ณ หอประชุมพุทธมณฑล

เวลา 14.30 น. นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการ ฯ และบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การต่อต้านทุจริตภายในองค์กร แก่ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล ณ หอประชุมพุทธมณฑล

จากนั้นเวลา 15.00 น. เยี่ยมชมนิทรรศการพกถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาพลังงาน ผ่าวิกฤติโลกร้อน
ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายอุทยาน สำนักงานพุทธมณฑล และร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณตรงข้ามหอกลอง และร่วมกันทำความสะอาด

ในการดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรวิถีพุทธ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
#พุทธมณฑล

#องค์กรคุณธรรม

ภาพโดย นายบุญเรือง จำปากุล ปชส. พฑ.
ติดตามข่าวสาร พฑ. ได้ที่

Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล

Website : http://bbc.onab.go.th


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 127,857