กำหนดการจัดงานวันวิสาขบูชา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนคปฐม

จัดกิจกรรม #วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเวียนเทียน

**#สำหรับประชาชนและพุทธศาสนิกชนทั่วไป**
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
พิธีถวายสังฆทาน (บริเวณศาลาบำเพ็ญกุศล)
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 
ประชาชนสามารถเวียนเทียนได้ทั้งวัน

.....โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙
อย่างเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ต้องสวมหน้ากากอนามัยฯ ตลอดเวลา, ก่อนการเข้างานจัดให้มีการตรวจ
วัดอุณหภูมิร่างกาย ต้องไม่เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส , ผู้ร่วมกิจกรรมฯ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีน
ครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด อย่างน้อย ๓ เข็ม หรือแสดงหลักฐานผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อฯ
ในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม หรือมีใบรับรองแพทย์ว่าติดเชื้อ(โควิด-๑๙ ) และได้รับการ
รักษาหายแล้วในช่วงเวลา ๑ - ๓ เดือน...


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 127,882