ประชุมคณะกรรมการบริหารคลินิกการแพทย์แผนไทยพุทธมณฑล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

วันศุกร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการการบริหารคลินิกการแพทย์แผนไทยพุทธมณฑลครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะแพทย์แผนไทยประจำ
คลินิกการแพทย์แผนไทยพุทธมณฑล และเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
ชั้น ๓ อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังที่ ๑

คลินิกแพทย์แผนไทยพุทธมณฑล เริ่มเปิดให้ใช้บริการ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพกับเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รวมถึงประชาชนทั่วไป แพทย์ที่มาประจำเป็นแพทย์แผนไทยปริญญาที่จบทางด้านแพทย์แผนไทยบัณฑิต
มีใบประกอบโรคศิลปะสลับกันมาประจำ แต่ละวันจะมีแพทย์ที่เก่งเฉพาะทางมาให้การดูแล อาทิ
เช่น การจัดกระดูกปรับสรีระ , การบ่งต้อ , การสักยา เป็นต้น

ภาพ/ข่าว : กลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักงานพุทธมณฑล
ช่างภาพ : นายบุญเรือง จำปากุล งานประชาสัมพันธ์

#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
#พุทธมณฑล

#คลินิกแพทย์แผนไทยพุทธมณฑล

🟢 ติดตามข่าวสาร พฑ. ได้ที่
Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล

Website : http://bbc.onab.go.th


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 127,891