พิธีเปิดป้ายคลินิกการแพทย์แผนไทยพุทธมณฑล ณ หอประชุมพุทธมณฑล

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 สำนักงานพุทธมณฑล จัดพิธีเปิดป้ายคลินิกการแพทย์แผนไทยพุทธมณฑล
ณ หอประชุมพุทธมณฑล โดยมีพิธีทำบุญถวายสังฆทาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเจิมเปิดป้าย
คลินิกการแพทย์ แผนไทยพุทธมณฑล โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง
พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานฝ่ายฆราวาส
และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ในการดำเนินการคลีนิกการแพทย์แผนไทยพุทธมณฑล วัตถุประสงค์เพื่อจัดให้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และประชาชนที่เข้ามาใช้สถานที่หรือมาร่วมกิจกรรมในบริเวณ
พุทธมณฑล เจ็บป่วยกะทันหัน ได้รับบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งต่อโรงพยาบาลพุทธมณฑลหรือ
โรงพยาบาลทวิภาคี ต่อไป

ที่ตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทยพุทธมณฑล ชั้น 1 ด้านทิศเหนืออาคาร

หอประชุม เปิดทำการวันอังคารถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. และวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 16.00 น.

บันทึกภาพโดย : นายบุญเรือง จำปากุล (ปชส.พฑ.)

#พุทธมณฑล
page : สำนักงานพุทธมณฑล
Website : http://bbc.onab.go.th


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 96,453