ร่วมโครงการจิตอาสา รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการปลูกต้นทองอุไร จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น ในวันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายสิปป์บวร  แก้วงาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พร้อมด้วยผู้บริหาร / ผู้อำนวยการสำนัก / สำนักงาน / กอง / กลุ่มขึ้นตรง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมโครงการจิตอาสา รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  โดยการปลูกต้นทองอุไร
จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น ณ พื้นที่สนไผ่และสวนมะม่วง บริเวณพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 96,428