สำนักงานพุทธมณฑล ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร และกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกันสำรวจ ตรวจสอบ และประชุมหารือ เพื่อบูรณะซ่อมแซมวิหารพุทธมณฑล

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 นางสาวนิลุบล  รังษีธรรมนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล
พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และ หัวหน้าฝ่าย สำนักงานพุทธมณฑล ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร
และกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกันสำรวจ ตรวจสอบ และประชุมหารือ เพื่อบูรณะซ่อมแซม
วิหารพุทธมณฑล การสำรวจครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมศิลปากร ดูแลในส่วนของโครงสร้าง
รูปแบบ ลวดลาย สถาปัตยกรรมต่างๆ ของวิหารพุทธมณฑล สำหรับกรมโยธาธิการและผังเมือง
ดูแลในส่วนของระบบไฟฟ้าทั้งหมดของวิหารพุทธมณฑล และบริเวณรอบๆ วิหารพุทธมณฑล


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 96,366