การขอใช้อาคารสถานที่ในพุทธมณฑล

ติดต่อสำนักงานพุทธมณฑล
ฝ่ายอาคารสถานที่
โทร ๐ - ๒๔๔๑ - ๗๙๖๙

 

- ขอใช้อาคาร 
- ขอใช้สถานที่ภายในพุทธมณฑล 

- ขออนุญาตถ่ายรูป
- ขออนุญาตถ่ายทำโฆษณาและละคร

 

สถานที่ติดต่อ : ฝ่ายอาคารสถานที่ (อาคารวัดปากน้ำหลัง ๒ ชั้น ๑)
(ทำหนังสือขออนุญาต / ขอความอนุเคราะห์ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล)

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,959