กำหนดการวันครบรอบ ๓๘ ปี พิธีเปิดป้ายพระนาม "พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์" วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นี้

ไฟล์เอกสารประกอบ
กำหนดการเปิดป้ายพระนาม.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,957