ภาพงานวันครบรอบ 38 ปี "พิธีเปิดป้ายพระนามพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์"

        วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 07.19 นาฬิกา นายจีรวิทย์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย ณ ลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล เนื่องในงานวันครบรอบพิธีเปิดป้ายพระนาม
“พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ปีที่ 38” มีผู้ร่วมงานคับคั่งประกอบด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และพ่อค้าประชาชน 
เวลา 10.15 นาฬิกา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ(ด้านซ้ายมือขององค์พระประธานฯ) โดยพระสงฆ์ 10 รูป มีพระพรหมเวที
เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานสงฆ์ จบแล้วนายจีรวิทย์ นิยมธรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
และร่วมถวายภัตตาหารเพล งานวันครบรอบพิธีเปิดป้ายพระนาม “พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์” จัดขึ้นมาเพื่อรำลึกวันที่มีการสมโภช
องค์พระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2525 และถือว่าเป็นวันที่เปิดให้ประชาชนได้เข้ากราบไหว้องค์พระประธานและเยี่ยมชมอาคารสถานที่
ในพุทธมณฑลอย่างเป็นทางการ

**งานประชาสัมพันธ์พุทธมณฑลถ่ายภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,960