กำหนดการงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ร่างกำหนดการงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2567
ณ บริเวณลานด้านหน้าองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
------------------------


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ร่างกำหนดการวันวิสาขบูชา.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 618,647