ประมวลภาพกิจกรรม : งานกฐินพระราชทาน วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 11 ตุลาคม 2563 -

กฐินพระราชทาน วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จ.เพชรบูรณ์

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โดยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน
ไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จ.เพชรบูรณ์

ซึ่งที่ชุมนุมสงฆ์มีมติให้ พระศรีพัชโรดม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง
เป็นผู้รับมอบผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ส่วนราชการ ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมพิธี

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 39,122