โครงการจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดพุทธมณฑล บริเวณพื้นที่ 24 (แยกสมอเรือ) เพื่อพัฒนาพุทธมณฑลให้มีพื้นที่สะอาดและสวยงาม

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564

นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินโครงการจิตอาสา
พัฒนาทำความสะอาดพุทธมณฑล บริเวณพื้นที่ 24 (แยกสมอเรือ) เพื่อพัฒนาพุทธมณฑลให้มีพื้นที่สะอาดและสวยงาม
ในกิจกรรมประกอบด้วยการกวาดใบไม้ ทำความสะอาดห้องสุขา และศาลาที่พัก

วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพสุขา ศาลาที่พัก และลานรอบ ๆ พุทธมณฑล
บริเวณพื้นที่ 24(แยกสมอเรือ) ให้สะอาด สวยงาม รองรับผู้มาใช้บริการที่มาเที่ยวชมพุทธมณฑล
และปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา รวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์
เป็นการเชื่อมความสามัคคีให้หน่วยงาน เป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้รู้คุณค่าของการแบ่งปัน
และการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
#สำนักงานพุทธมณฑล

ติดตามข่าวสาร พฑ.ได้ที่
Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล
เว็บไซต์ : bbc.onab.go.th


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 635,751