ตารางอาราธนาพระสงฆ์รับสังฆทาน ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕ ณ พุทธมณฑล

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf ตารางสังฆทาน ส.ค.-ก.ย. 2565.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 635,751