e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

นายสหัส บรรจงเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล เปิด โครงการจิตอาสาร่วมทำความสะอาดศาลาปฏิบัติธรรม มรรค ๘ สวนเวฬุวัน เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม วิถีพุทธรวมใจ สวดมนต์ ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะในวันพฤหัสที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ นี้ โดยมีนางสาวฐานิศวร์ เลิศนนทพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ กล่าวรายงานกิจกรรมโครงการ ฯ และวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
ในการนี้นายสหัส บรรจงเมือง รวมกับผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑลทุกคนร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะอาด และสวยงาม
ตารางอาราธนาพระสงฆ์รับสังฆทาน ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ - มกราคม ๒๕๖๗
ตารางพิธีถวายสังฆทาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗
#ประกาศ ทางสำนักงานพุทธมณฑล #งดให้เช่าพระเครื่อง และเหรียญที่ระลึก
🎯 ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.
และจะทำการเปิดให้เช่าตามปกติในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น.
☎️สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 02-441-7964
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพุทธมณฑล #งดรับของขวัญ
NO GIFT POLICY  
จากบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก โดยขอรับความปรารถนาดี
ผ่านบัตรอวยพร หรือสื่อออนไลน์ 
นายสหัส บรรจงเมือง  
ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล #งดรับของขวัญ #สำนักงานพุทธมณฑล

โครงการ และ กิจกรรม

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 618,608