สำนักงานพุทธมณฑล : ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในสังกัดสำนักงานพุทธมณฑล ได้รับรางวัล "พุทธาคุณากร" ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานพุทธมณฑล : ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในสังกัดสำนักงานพุทธมณฑล
ได้รับรางวัล "พุทธาคุณากร" ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf พุทธาคุณากร ปี 65 ไตรมาส 2.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 635,800