โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี)

🔸 โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี)🔸
วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. 
         สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล ต้อนรับคณะคุณครู และนักเรียนจากโรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี) ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึง นักเรียนชั้นประถมปีที่ ๖ จำนวน ๙๕ คน คุณครู ๑๖ ท่าน  โดยได้รับความอนุเคราะห์พระครูวิทยากรผู้ให้ความรู้จำนวน ๒ รูป
        ในการนี้สำนักงานพุทธมณฑล โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มกิจกรรมได้อำนวยความสะดวกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจะดำเนินภารกิจเพื่อพัฒนาพุทธมณฑล ให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของโลกสืบไป   

#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
#พุทธมณฑล
#แหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะ

--------------------------------

ภาพ : นายบุญลือ สาโท กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้
ข่าว : ว่าที่ร.ต.หญิงวิลาวัณย์ สืบก่ำ
ติดตามข่าวสาร พฑ. ได้ที่
🎯Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล
🎯Website : http://bbc.onab.go.th
🎯Youtube : https://youtube.com/@bbc.onab.channel 
🎯 Tiktok : https://www.tiktok.com/@onab.bm


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
image
นายสหัส บรรจงเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล เปิด โครงการจิตอาสาร่วมทำความสะอาดศาลาปฏิบัติธรรม มรรค ๘ สวนเวฬุวัน เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม วิถีพุทธรวมใจ สวดมนต์ ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะในวันพฤหัสที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ นี้ โดยมีนางสาวฐานิศวร์ เลิศนนทพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ กล่าวรายงานกิจกรรมโครงการ ฯ และวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
ในการนี้นายสหัส บรรจงเมือง รวมกับผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑลทุกคนร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะอาด และสวยงาม
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 572,959