โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมปีที่ ๔ โดยทำกิจกรรมฐาน และเดินทางไกล ณ รอบบริเวณพุทธมณฑล

🎯โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จัดกิจกรรมลูกเสือทำกิจกรรมฐาน และเดินทางไกล ณ รอบบริเวณพุทธมณฑล🎯

📌วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
        วันนี้เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จัดกิจกรรมลูกเสือทำกิจกรรมฐาน ซึ่งในกิจกรรมประกอบไปด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า และการเดินทางไกลรอบบริเวณพุทธมณฑล โดยมีลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๔๕๗ คน ผู้กำกับลูกเสือจำนวน ๒๙ คน รวมทั้งสิ้น ๔๘๖ คน
         ในการนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธมณฑล และฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักงานพุทธมณฑล ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในระหว่างการดำเนินกิจกรรม ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ #พุทธมณฑล #สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว #ค่ายคุณธรรม #ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
ภาพ/ข่าว : กลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักงานพุทธมณฑล 
บันทึกภาพ : ว่าที่ร.ต.หญิงวิลาวัณย์ สืบก่ำ 
----------------------------------------------------------------------

ติดตามข่าวสาร พฑ. ได้ที่
🎯 Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล
🎯 Website : http://bbc.onab.go.th
🎯 Youtube : https://youtube.com/@bbc.onab.channel


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
image
image
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 492,102