โครงการแหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะในพุทธมณฑล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมพัฒนาการ

🔸 โครงการแหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะในพุทธมณฑล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมพัฒนาการ 🔸
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
        สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล ต้อนรับคณะคุณครู และนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมพัฒนาการ ระดับชั้นมัธยมปีที่ ๕ จำนวนทั้งสิ้น ๕๓๒ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์พระครูวิทยากรผู้ให้ความรู้จำนวน ๑๐ รูป
        ในการนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล จะดำเนินภารกิจเพื่อพัฒนาพุทธมณฑล ให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของโลกสืบไป


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
image
image
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 492,007