ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล (นายสหัส บรรจงเมือง) มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพุทธมณฑล

ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล (นายสหัส บรรจงเมือง) มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพุทธมณฑล ณ หอประชุมพุทธมณฑล

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

          นายสหัส บรรจงเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑลมอบนโยบาย พร้อมทั้งรับฟังปัญหา และหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพุทธมณฑล พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ของสำนักงานพุทธมณฑล
          ทั้งนี้นายสหัส บรรจงเมือง ได้เน้นย้ำนโยบายในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ในการจัดงานสำคัญทางพระพุทธศาสนา ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในพุทธมณฑล เช่น การเผยแผ่ธรรมะจากพระวิทยากรที่มีคุณภาพ สวนสมุนไพร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยปรับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้โรงเรียนในระดับต่าง ๆ เข้ามาใช้ประโยชน์ภายในสวนสมุนไพร การใชัอาคารต่าง ๆ ภายในสวนพุทธมณฑล รวมถึงทำแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และการผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพ เป็นต้น โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มฝ่ายเข้ารับฟังนโยบายพร้อมกัน ณ หอประชุมพุทธมณฑล 
#สำนักงานพุทธมณฑล
#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ภาพ : นายบุญลือ สาโท กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้ 
-------------------------------------------- 
ติดตามข่าวสาร พฑ. ได้ที่ 
🎯 Facebook : สำนักงานพุทธมณฑล 
🎯 Website : http://bbc.onab.go.th 
🎯Youtube : https://youtube.com/@bbc.onab.channel


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
image
image
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 492,007